17:36 28/06/2011

Chính thức xét thu hẹp trạng thái ngoại tệ các ngân hàng

Vũ Ca

Ngân hàng Nhà nước chính thức đưa phương án thu hẹp giới hạn trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại ra lấy ý kiến

Theo dự thảo, tổng trạng thái ngoại tệ được xác định là +/-20%.
Theo dự thảo, tổng trạng thái ngoại tệ được xác định là +/-20%.
Ngân hàng Nhà nước chính thức đưa phương án thu hẹp giới hạn trạng thái ngoại tệ của các ngân hàng thương mại ra lấy ý kiến các thành viên thị trường.

Hơn hai tháng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 28/7, Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố dự thảo thông tư quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thay thế quy định hiện hành theo hướng giảm giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ dương và tổng trạng thái ngoại tệ âm của tổ chức tín dụng.

Giới hạn hiện tại là +/-30% vốn tự có (vốn điều lệ và các quỹ) của các tổ chức tín dụng.

Thời gian qua một số ý kiến cho rằng giới hạn +/-30% đó không còn phù hợp với hiện tại, bởi sau gần chục năm áp dụng, quy mô vốn tự có của các tổ chức tín dụng đã tăng rất mạnh. Với giới hạn rộng như vậy, e ngại đặt ra là một số tổ chức tín dụng có quy mô lớn có thể lợi dụng để đầu cơ ngoại tệ, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường ngoại hối, nhất là trong những thời điểm căng thẳng cung - cầu…

Trước yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và thực tế trên, một số dự đoán hướng đến khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm mạnh giới hạn này, thậm chí còn +/-5%.

Tuy nhiên, theo nội dung dự thảo vừa công bố, mức thu hẹp là vừa phải.

Cụ thể, Điều 4 dự thảo thông tư về giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ quy định: Giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ được tính bằng tỷ lệ giữa tổng trạng thái ngoại tệ dương hoặc tổng trạng thái ngoại tệ âm chia cho vốn tự có của tháng liền kề trước đó của tổ chức tín dụng. Tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày của các tổ chức tín dụng không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng. Tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày của các tổ chức tín dụng không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 triệu USD trở xuống được phép áp dụng mức giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày quy ra USD không được vượt quá 5 triệu USD; tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày quy ra USD không được vượt quá 5 triệu USD.

Trong trường hợp đặc biệt, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái ngoại tệ ngoài giới hạn quy định trên.

Hiện Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức lấy ý kiến các thành viên thị trường để sớm hoàn thiện dự thảo và ban hành thông tư này.