11:22 30/06/2010

Cho bán chứng khoán trước T+4, ATSC bị phạt 70 triệu đồng

Hà Anh

Ngày 29/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC)

ATSC đã cho khách hàng trực tiếp nộp tiền và rút tiền giao dịch chứng khoán tại công ty, vi phạm quy định hiện hành - Ảnh minh họa.
ATSC đã cho khách hàng trực tiếp nộp tiền và rút tiền giao dịch chứng khoán tại công ty, vi phạm quy định hiện hành - Ảnh minh họa.
Ngày 29/6, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC).

Cụ thể, trong tháng 3 và tháng 4 năm 2010, ATSC đã cho một số khách hàng bán chứng khoán vào trước ngày T+4 khi chứng khoán chưa được Trung tâm Lưu ký hạch toán vào tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 27 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, ATSC đã cho khách hàng trực tiếp nộp tiền và rút tiền giao dịch chứng khoán tại công ty, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Quyết định 27/2007/QĐ-BTC).

Đồng thời, bộ phận kiểm soát nội bộ của ATSC đã không thực hiện tốt chức năng giám sát, tuân thủ quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 21 Quyết định 27/2007/QĐ-BTC.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với ATSC 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 36/2007/NĐ-CP; phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định 36/2007/NĐ-CP và phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định Điểm a Khoản 1 Điều 20 Nghị định 36/2007/NĐ-CP.