00:47 10/09/2010

Cho bán chứng khoán trước T+4, Click&Phone bị phạt 70 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa xử phạt hành chính đối với Click&Phone với mức phạt 70 triệu đồng do cho bán chứng khoán trước T+4

Khách hàng giao dịch tại Click&Phone.
Khách hàng giao dịch tại Click&Phone.
Ngày 8/9, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Quyết định số 706/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhấp và Gọi (Click&Phone).

Căn cứ kết quả kiểm tra hoạt động môi giới tại Click&Phone, biên bản vi phạm hành chính giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Click&Phone, cho thấy: trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, Click&Phone đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong tháng 3/2010, Click&Phone đã cho một số khách hàng bán chứng khoán vào trước ngày T+4 khi chứng khoán chưa được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán hạch toán vào tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 27 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ Tài chính.
       
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán phạt tiền 70.000.000 đồng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhấp và Gọi theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.