16:56 07/06/2010

Cho bán chứng khoán trước T+4, TSS bị phạt 70 triệu đồng

N.Anh

Ngày 4/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn (TSS)

Trụ sở của TSS.
Trụ sở của TSS.
Ngày 4/6, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn (TSS).

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2009 đến 31/3/2010, TSS đã cho một số khách hàng bán chứng khoán vào trước ngày T+4 khi chứng khoán chưa được Trung tâm Lưu ký hạch toán vào tài khoản chứng khoán giao dịch của thành viên, vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 27 Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ Tài chính.
 
Ngày 3/12 và 24/12/2009, TSS đã cho khách hàng trực tiếp nộp tiền và rút tiền giao dịch chứng khoán tại công ty, vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Quy chế Tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
         
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phạt TSS 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán phạt TSS 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.