14:26 29/06/2012

Chờ đợi gì từ đại hội cổ đông của Sudico?

Anh Minh

Blue-chip một thời của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có “màn trình diễn” như thế nào trong một năm khó khăn từ trong ra ngoài?

Việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm của Sudico như Nam An Khánh, Văn La - Văn Khê chưa đáp ứng được tiến độ đề ra và chưa đủ các điều kiện để triển khai kinh doanh dự án.
Việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm của Sudico như Nam An Khánh, Văn La - Văn Khê chưa đáp ứng được tiến độ đề ra và chưa đủ các điều kiện để triển khai kinh doanh dự án.
Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào sáng mai (30/6) thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Sau rất nhiều “lình xình”, công ty này sẽ tiếp tục các kế hoạch kinh doanh như thế nào là điều được chú ý hơn cả.

Kinh doanh kém một phần vì tranh cãi kéo dài

Trong lúc đại hội chưa diễn ra, bản dự thảo báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị Sudico được công bố mới đây là nguồn thông tin đáng lưu ý đối với số đông những người quan tâm.

Theo dự thảo báo cáo này, năm 2011 kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn và do đó đã tác động mạnh tới thị trường bất động sản và ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thực hiện giá trị đầu tư và kết quả sản xuất kinh doanh của Sudico. 

Công ty này đã đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt áp lực lãi vay ngân hàng rất lớn. Chính vì vậy, các chỉ tiêu tài chính là rất thiếu thuyết phục, chẳng hạn tổng giá trị sản xuất kinh doanh chỉ đạt 685 tỷ đồng so với kế hoạch là 3.536 tỷ đồng, bằng 19% kế hoạch năm.

Tổng giá trị đầu tư cũng chỉ đạt 498 tỷ đồng so với kế hoạch là 3.298 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch năm, trong khi doanh thu chỉ đạt 166 tỷ đồng so với kế hoạch 2.770 tỷ đồng, bằng 6% kế hoạch năm.

Doanh thu không đạt dẫn tới lợi nhuận kém, chỉ đạt 46,2 tỷ đồng sau thuế; nộp ngân sách chỉ đạt 58 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Sudico năm 2011 có nhiều chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận... không đạt được theo kế hoạch đề ra, ngoài các nguyên nhân khách quan, thì còn có các nguyên nhân chủ quan, vẫn theo dự thảo báo cáo.

Cụ thể, đối với công tác đầu tư, việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm của Sudico như Nam An Khánh, Văn La - Văn Khê chưa đáp ứng được tiến độ đề ra và chưa đủ các điều kiện để triển khai kinh doanh dự án.

Công tác phê duyệt quy hoạch điều chỉnh 1/500 dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh kéo dài dẫn đến việc triển khai thực hiện đầu tư chậm tiến độ, không tranh thủ được cơ hội kinh doanh thời điểm thị trường đang sôi động vào nửa đầu năm 2011.

Trong khi đó, dự án Khu đô thị mới Tiến Xuân hầu như không triển khai được do vướng thủ tục về rà soát quy hoạch chung Thủ đô; công tác thu gom đất thực hiện chậm do chủ trương dừng thực hiện để đảm bảo an toàn và giãn tiến độ do thị trường bất động sản khó khăn.

Nhưng ngoài các lý do trên, Hội đồng Quản trị Sudico cũng thừa nhận việc xây dựng các quy chế phân cấp quản lý đầu tư, hợp đồng kinh tế và các quy chế về quan hệ quản lý điều hành giữa Công ty mẹ và các công ty con, công ty liên kết; với người đại diện phần vốn... chưa được hoàn thiện đầy đủ và triệt để.

Đặc biệt, việc thay đổi nhân sự chủ chốt tổng giám đốc Công ty vào thời điểm tháng 9/2011 đã “gây nhiều tranh cãi và mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng lớn đến công tác điều hành và chỉ đạo sản xuất các tháng cuối năm 2011 và đầu năm 2012”.

Công tác quản trị, giám sát của Hội đồng Quản trị với bộ máy điều hành cũng được đánh giá là “chưa quyết liệt, triệt để dẫn đến tình trạng bộ máy công ty mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ và lảng tránh công việc” và “chưa xây dựng được quy chế quản lý người đại diện phần vốn tại các đơn vị có vốn góp dẫn đến không tách bạch trong quản trị nguồn vốn đầu tư; gây sự chồng chéo trong việc xử lý các vấn đề phát sinh từ đơn vị đến Tổng giám đốc và Hội đồng Quản trị”.

Băn khoăn về tài chính

Đại hội đồng cổ đông Sudico được tiến hành giữa lúc Hội đồng Quản trị vẫn đang ngổn ngang trăm mối. Công tác thu hồi vốn đối với các hợp đồng kinh doanh lớn của đã không đạt tiến độ đề ra, dẫn đến không chủ động về nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn đầu tư thực hiện các dự án.

Cụ thể, đối với công tác quản lý tài chính, tín dụng, kế toán, dư nợ tín dụng năm 2011 ở mức cao, khoảng 1.700 tỷ đồng, tạo áp lực rất lớn cho công tác thu xếp nguồn trả nợ, lãi vay cũng như tạo áp lực đối với công tác kinh doanh sản phẩm khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Do khó khăn về vốn, công tác giải ngân vốn cho các dự án, vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và vốn hoạt động của các công ty con chưa được giải ngân theo tiến độ, chưa thực sự đảm bảo nhu cầu vốn hoạt động cần thiết của Sudico.
 
Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong kế hoạch hoạt động sắp tới, Sudico đã đặt mục tiêu tập trung công tác giảm tối đa số dư nợ vay từ các tổ chức tín dụng và làm việc với các tổ chức ngân hàng để giãn hoặc cơ cấu lại các khoản nợ nhằm tập trung nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Sudico cũng sẽ xem xét phương án huy động vốn để đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn bằng cách làm việc với một số ngân hàng, tổ chức tài chính, các công ty tài chính... để xây dựng phương án cơ cấu lại các khoản nợ, qua đó giảm bớt áp lực về lãi vay và vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công ty cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thị  trường, tiếp cận khách hàng để có phương án kinh doanh và phương thức huy động vốn đa dạng đối với phần diện tích còn lại của dự án, đảm bảo hiệu quả trong điều kiện thị trường có nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, Sudico sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án tái cấu trúc phù hợp với đề án tái cấu trúc của Tập đoàn Sông Đà, sắp xếp tinh giản bộ máy đảm bảo gọn nhẹ, đủ điều kiện quản lý, điều hành các công ty con, công ty liên kết.

Đối với hoạt động đầu tư, công ty sẽ tập trung hoàn thành công tác thiết kế, thi công xây lắp các dự án công trình kiến trúc thuộc Dự án Khu đô thị Nam An Khánh, Dự án Văn La - Văn Khê theo đúng kế hoạch kinh doanh. Tiếp tục đầu tư các công trình cao tầng hỗn hợp dịch vụ tại dự án Nam An Khánh để tạo nguồn thu và lợi nhuận ổn định hàng năm.  

Riêng đối với dự án Tiến Xuân, sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để lập quy hoạch phân khu; Triển khai công tác thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với quy hoạch của thành Phố Hà Nội và hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.