08:51 13/09/2007

Cho vay 50% vốn mua cổ phần May Việt Tiến và Gỗ Trường Thành

Hồng Kỳ

VIS sẽ cho nhà đầu tư vay 50% giá trị cổ phần khi họ được mua cổ phiếu của hai công ty này

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) sẽ nhận uỷ thác đấu giá cổ phần Tổng công ty May Việt Tiến và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành cho các nhà đầu tư.

Theo đó, VIS sẽ cho nhà đầu tư vay 50% giá trị cổ phần khi họ được mua cổ phiếu của hai công ty này (tính theo giá thành công của VIS và không cao hơn 30.000 đồng/cổ phiếu).

Trong trường hợp giá trị hỗ trợ vốn dưới 2 tỷ đồng, mức phí hỗ trợ vốn là 1,2%/tháng. Nếu giá trị hỗ trợ vốn trên 2 tỷ đồng, mức phí hỗ trợ vốn là 1,15%/tháng. Phí uỷ thác đấu giá sẽ là 0,5%/tổng giá trị cổ phần theo giá trúng đấu giá, nhưng sẽ không thấp hơn 500.000 đồng và không vượt quá 3 triệu đồng.

Phí hợp đồng trong trường hợp không trúng giá là 200.000 đồng. Phí chuyển nhượng cho bên thứ ba là 0,5% tổng mệnh giá cho mỗi lần chuyển nhượng. Phí tối thiểu cho một lần chuyển nhượng là 100.000 đồng/lần chuyển nhượng.

Ngày đăng ký cuối cùng cho uỷ thác đấu giá cổ phần May Việt Tiến là ngày 18/9 và củaGỗ Trường Thành là 22/9. Buổi đấu giá cho Tổng công ty May Việt Tiến và Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Trường Thành sẽ được tổ chức vào ngày 28/9/2007 và 1/10/2007 tới tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.