18:33 01/08/2013

Chống rửa tiền: Giao dịch vàng từ 300 triệu đồng phải báo cáo

Hoàng Vũ

Quy định chi tiết về giám sát giao dịch vàng quy mô lớn dự kiến sẽ có trong tuần tới

Với giá vàng hiện nay, dự kiến giao dịch khoảng 8 lượng trở lên sẽ thuộc diện phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước để giám sát.<br>
Với giá vàng hiện nay, dự kiến giao dịch khoảng 8 lượng trở lên sẽ thuộc diện phải báo cáo về Ngân hàng Nhà nước để giám sát.<br>
Ngày 31/7/2013, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5478/NHNN-QLNH về việc cáo cáo tình hình kinh doanh mua, bán vàng miếng hàng ngày.

Theo văn bản này, để tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng theo đúng tinh thần của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ hóa đơn, chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Ngân hàng Nhà nước đặc biệt lưu ý về việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ ở các giao dịch mua, bán vàng miếng có giá trị lớn.

Cũng theo văn bản trên, từ ngày 1/8/2013, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh mua bán vàng miếng hàng ngày.

Về thời hạn báo cáo, chậm nhất đến 14 giờ của ngày làm việc, các tổ chức tín dụng gửi báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước.

Cùng với việc thực hiện chế độ hóa đơn, chứng từ và báo cáo nói trên, nguồn tin của VnEconomy cho biết, dự kiến trong tuần tới Cơ quan Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ báo cáo các giao dịch quy mô lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 20/2013/QĐ-TTg.

Theo đó, các giao dịch vàng có quy mô từ 300 triệu đồng quy đổi sẽ phải báo cáo. Đây cũng là một quy định nằm trong kế hoạch giám sát các giao dịch lớn, phục vụ cho công tác phòng chống rửa tiền.