17:10 07/12/2012

Chủ tịch DXG bị phạt 40 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc DXG

Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DXG trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 5/12/2012, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1059/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lương Trí Thìn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (mã DXG-HOSE).

Nguyên nhân mà SSC đưa ra là ông Lương Trí Thìn chậm báo cáo kết quả giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC (nay được quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 52/2012/TT-BTC).

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước áp dụng hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm của ông Lương Trí Thìn là 40 triệu đồng và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.