06:00 02/08/2012

Chủ tịch FPT: “Khó khăn có thể sẽ kéo dài trong 18 tháng nữa”

Nhật Bình

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT Trương Gia Bình nhận định giai đoạn khó khăn có thể sẽ kéo dài trong 18 tháng nữa

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT Trương Gia Bình - Ảnh: Chungta.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT Trương Gia Bình - Ảnh: Chungta.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT Trương Gia Bình nhận định giai đoạn khó khăn có thể sẽ kéo dài trong 18 tháng nữa.

Phát biểu trên trang tin nội bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT Trương Gia Bình cho biết, lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm của tập đoàn này tăng 6% so với cùng kỳ năm 2011, trong khi trên 30.000 doanh nghiệp trong nước phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động theo thống kê 7 tháng đầu năm 2012, 70% công ty báo lỗ trong quý 1 và con số có thể tăng trong quý 2.

Tuy vậy, nhìn nhận về tương lai, ông Bình cho rằng: “giai đoạn khó khăn này có thể sẽ kéo dài trong 18 tháng nữa”.

Chính vì vậy, theo ông Trương Gia Bình, Hội đồng Quản trị FPT đã ban hành quy trình miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo đơn vị trong trường hợp kết quả kinh doanh thấp hơn 80%. Nếu không có lý do chính đáng hoặc kết quả kinh doanh kém do nguyên nhân chủ quan của người đứng đầu đơn vị, FPT sẽ ra quyết định miễn nhiệm hoặc cho phép thử thách tiếp nhưng không quá 6 tháng.

“Quan điểm của FPT là trong lúc khó khăn, lãnh đạo và nhân viên phải làm việc gấp đôi bình thường. Đặc biệt, lãnh đạo cần phải sáng tạo ra rất nhiều cách thức và dẫn dắt được đội ngũ vượt qua khó khăn. Do đó, những lãnh đạo không đáp ứng được trong hoàn cảnh này sẽ phải nhường chỗ cho những người tích cực hơn”, ông Bình nêu quan điểm.

“Trảm tướng” nếu không hoàn thành nhiệm vụ, theo ông Bình, không phải là việc mới ở tập đoàn này.

“Khi FPT bắt đầu xuất khẩu phần mềm (cách đây hơn 10 năm) thì đã đưa ra việc miễn nhiệm “tướng”. Lịch sử của FPT đã ghi nhận những trường hợp không phải chỉ miễn nhiệm một người mà giải thể cả một bộ phận”, ông Bình chia sẻ.