07:50 15/07/2014

Chủ tịch Hoa Sen muốn chuyển tiếp 3 triệu cổ phiếu HSG

Hà Anh

Ông Lê Phước Vũ đăng ký chuyển 3 triệu cổ phiếu HSG nhằm thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân từ ngày 16/7 - 14/8/2014

Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HSG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ông Lê Phước Vũ thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG-HOSE).

Theo đó, ông Lê Phước Vũ đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu HSG với mục đích giao dịch là thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân. Giao dịch thực hiện từ ngày 16/7 đến ngày 14/8/2014.

Cùng thời gian trên, Công ty Tam Hỷ do ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu trên, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 24 triệu cổ phiếu HSG, chiếm 24,92% vốn tại HSG.

Hiện, ông Vũ là cổ đông lớn thứ 2 tại Tôn Hoa Sen, sau Công ty Tam Hỷ. Ông này nắm giữ gần 19 triệu cổ phiếu HSG, chiếm 19,59% số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. Nếu giao dịch thành công, ông Vũ sẽ nắm giữ gần 16 triệu cổ phiếu, tương đương 16,47% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Tính theo giá đóng cửa ngày 14/7/22014, giá cổ phiếu HSG đóng cửa ở mức 45.500 đồng/cổ phiếu thì số lượng cổ phiếu ông Lê Phước Vũ đăng ký chuyển nhượng có giá trị 136,5 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 14/3 đến ngày 28/3/2014, ông Lê Phước Vũ cũng đã bán 24 triệu cổ phiếu, nhằm mục đích là để thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 42.867.152 cổ phiếu, xuống còn 18,9 triệu cổ phiếu, chiếm 19,59%.

Cùng thời gian trên, Công ty TNHH MTV Tam Hỷ, do ông Lê Phước Vũ là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 24 triệu cổ phiếu, chiếm 24,92%. Tuy nhiên kết thúc giao dịch công ty này chỉ mua được 21 triệu cổ phiếu do giá thị trường của cổ phiếu không đạt kỳ vọng, chiếm 21,80% vốn tại HSG.