14:55 17/07/2012

Chủ tịch HVG đăng ký mua thêm cổ phiếu

Hà Anh

Từ ngày 20/7 đến ngày 20/8/2012, ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HVG, đăng ký mua 567.090 cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu HVG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu HVG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Dương Ngọc Minh.

Theo đó, ông Dương Ngọc Minh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị HVG, đăng ký mua 567.090 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HVG ông Minh sẽ nắm giữ đạt 23.432.910 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 20/7 đến ngày 20/8/2012.

Trước đó, HVG thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 660 tỷ đồng lên 792 tỷ đồng với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 13,2 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian phân phối sẽ được thông báo sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép phát hành. Nguồn vốn thực hiện phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.