20:44 27/11/2012

Chủ tịch kiêm Giám đốc SAP xin từ nhiệm

Hà Anh

Bà Đỗ Thị Nhường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Thiên, được cử làm Giám đốc công ty

Diễn biến giá cổ phiếu SAP trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SAP trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần In Sách giáo khoa tại Tp.HCM (mã SAP-HNX) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22/11/2012.

Theo đó, Hội đồng Quản trị SAP đã chấp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc công ty của ông Dương Quốc Thy.

Đồng thời, Công ty bổ nhiệm bà Đỗ Thị Nhường giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị và ông Nguyễn Thiên, Ủy viên Hội đồng Quản trị, giữ chức vụ Giám đốc công ty.

Ông Lê Chí Viện, Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất - Kinh doanh giữ chức vụ Phó giám đốc công ty thay cho bà Nguyễn Thị Thảo (nghỉ hưu). Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị vẫn cử bà Nguyễn Thị Thảo tiếp tục là ủy viên Hội đồng Quản trị và là người công bố thông tin của SAP với cơ quan chức năng.

Ông Phạm Văn Thiện, Phó giám đốc công ty được Hội đồng Quản trị chấp nhận đơn xin nghỉ việc từ ngày 1/12/2012.

Bên cạnh đó, ngoài lĩnh vực kinh doanh ngành sách và các thiết bị liên quan, Hội đồng Quản trị thống nhất bổ sung một số ngành nghề vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty, bao gồm: Xây dựng nhà các loại, bán buôn hóa chất, nuôi trồng và sản xuất kinh doanh dược liệu, cho thuê nhà xưởng, kho bãi...

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, doanh thu thuần sủa SAP đạt 1,9 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 175 triệu đồng. Lũy kế doah thu thuần 9 tháng năm 2012 của SAP đạt 10,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,06 tỷ đồng. ESP 9 tháng đạt 826 đồng/cổ phiếu.