08:36 20/11/2015

Chủ tịch L44 bị phạt 60 triệu đồng

Hà Anh

Ông Hoàng Văn Dư - Chủ tịch L44 bị phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu L44 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu L44 trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Hoàng Văn Dư - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (mã L44-HNX).

Theo đó, ông này bị phạt 60 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân được Ủy ban Chứng khoán đưa ra là ông Dư không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật (không triển khai thực hiện đúng quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2012 và 2013 nêu tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015).

Trước đó, công ty dự kiến ngày 29/7/2015 sẽ trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 14%/cổ phiếu và năm 2013 là 3%/cổ phiếu. Như vậy, mỗi cổ đông sẽ nhận được 1.700 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/6/2015 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/6/2015.

Tuy nhiên, công ty đã đi dời ngày trả cổ tức sang 29/12/2016 do công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức do nghiệm thu, thu hồi vốn, thu hồi công nợ tại các công trình chậm, một số công trình công tác thanh quyết toán gặp nhiều khó khăn do thi công kéo dài.

Được biết, Hội đồng Quản trị công ty đã thông kế hoạch kinh doanh quý 3/2015 với doanh thu đạt gần 24 tỷ, lợi nhuận đạt 0,14 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến doanh thu quý 4/2015 đạt 95,30 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 0,70 tỷ đồng.