16:49 30/07/2013

Chủ tịch Masan kiêm chức Tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan, sẽ kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn từ ngày 30/7

Ông Nguyễn Đăng Quang.
Ông Nguyễn Đăng Quang.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) thông báo về những thay đổi trong đội ngũ quản lý cao cấp để tập trung vào giai đoạn đổi mới tiếp theo.

Theo kế hoạch này, ông Madhur Maini, Tổng giám đốc điều hành của Masan trong 5 năm qua, sẽ đảm nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Masan Consumer Holdings (MCH) và Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị của Masan Resources, đồng thời vẫn giữ vị trí là thành viên Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Masan.

Ngay sau khi được thành lập, MCH sẽ sở hữu cổ phần của hai công ty con là Masan Consumer và Masan Consumer Ventures, công ty mới sẽ được thành lập và được sở hữu 100% bởi MCH. Masan Consumer Ventures sẽ là nền tảng mới cho cơ hội tăng trưởng cao trong ngành hàng tiêu dùng nội địa.

Đồng thời, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Masan sẽ tạm thời giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn.

Tập đoàn Masan cũng bổ nhiệm hai phó Tổng giám đốc điều hành là ông Trương Công Thắng và ông Michael Hưng Nguyễn. Như vậy, Ban điều hành mới của Tập đoàn Masan bao gồm Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Quang, 3 phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Thiều Nam, ông Trương Công Thắng và ông Michael Hưng Nguyễn.

Việc bổ nhiệm và thay đổi Hội đồng Quản trị và Ban điều hành sẽ được thực hiện sau khi có các chấp thuận cần thiết.