14:45 26/06/2013

Chủ tịch Thép Nam Kim nắm gần 24% cổ phần NKG

Hà Anh

Ông Quang đang nắm giữ 7,15 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23,9% vốn và trở thành cổ đông lớn nhất của NKG

Diễn biến giá cổ phiếu NKG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NKG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ ông Hồ Minh Quang.

Theo đó, ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đã mua thành công 1,1 triệu cổ phiếu NKG như đã đăng ký, tương đương 3,9% vốn. Giao dịch thực hiện từ 31/5 đến 24/6 nhằm mục đích giao dịch là tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Quang nắm giữ tăng từ hơn 6 triệu cổ phiếu lên 7,15 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 23,9% vốn và trở thành cổ đông lớn nhất của NKG.

Trước đó, HOSE đã đưa cổ phiếu NKG vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/5/2013 do lợi nhuận sau thuế của công ty là -105,12 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối là -91,07 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Ngày 29/6 tới, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Thép Nam Kim - lô B2.2, đường D3, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.