16:16 09/09/2015

Chủ tịch Tổng công ty Bến Thành làm CEO của HFIC

Thu Thủy

Ông Phạm Phú Quốc - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bến Thành được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc HFIC

Ông Phạm Phú Quốc.
Ông Phạm Phú Quốc.
Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Phú Quốc, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Bến Thành giữ chức vụ Tổng giám đốc (CEO) Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC).

Cụ thể, căn cứ theo Quyết địnhsố 255/QĐ-UBND-TC ngày 4/9/2015, ông Phạm Phú Quốc sẽ đảm nhận nhiệm vụ Thành viên không chuyên trách Hội Đồng Thành viên, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM từ ngày 4/9/2015.

Kể từ tháng 12/1994 đến nay, ông Phạm Phú Quốc đã có hơn 20 năm công tác tại hệ thống Tổng công ty Bến Thành.

Ông Phạm Phú Quốc giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bến Thành từ ngày 27/1/2014.

Báo cáo kiểm toán năm 2014 cho thấy, lợi nhuận của HFIC đạt gần 500 tỷ đồng, tổng tài sản cuối năm ngoái đạt 10.618 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 6.404 tỷ đồng.