23:00 04/06/2008

Chưa áp dụng đồng loạt phí giao dịch ATM

Hoàng Đạt

Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam đã bàn bạc lại và thống nhất chưa áp dụng đồng loạt việc thu phí giao dịch qua ATM vào ngày 1/7/2008

Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam đã bàn bạc lại và thống nhất chưa áp dụng đồng loạt việc thu phí giao dịch qua ATM vào ngày 1/7/2008.

>>Thu phí ATM: “Gậy ông đập lưng ông”?

Trước đó, nhằm ổn định và phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng, bù đắp một phần chi phí đầu tư của các ngân hàng và đảm bảo tính minh bạch trong việc thu phí giao dịch qua ATM, Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam đã bàn đến kế hoạch thu phí giao dịch qua ATM.

Kế hoạch trên đưa ra lộ trình sẽ đồng loạt áp dụng thu phí từ ngày 1/7/2008. Phí giao dịch rút tiền và chuyển khoản trên ATM có mức sàn sẽ thu là 1.000 đồng/giao dịch và ngân hàng phát hành thẻ sẽ là đầu mối duy nhất thu phí từ chủ thẻ.

Tuy nhiên, chiều ngày 4/6/2008, Ban chấp hành Hội Thẻ đã bàn bạc lại và thống nhất chưa áp dụng đồng loạt việc thu phí giao dịch qua ATM vào ngày 1/7/2008.

Theo Hội Thẻ, việc thu phí nói trên sẽ được thực hiện vào một thời điểm thích hợp để có thêm thời gian hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và để khách hàng làm quen với việc giao dịch qua ATM.