12:16 01/07/2008

Chưa đủ tiền, SD9 thay đổi thời gian trả cổ tức

Thiên Hà

SD9 sẽ trả cổ tức cho các cổ đông vào ngày 31/7/2008 thay vì 4/7/2008 do chưa thu xếp được vốn

Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (mã SD9-HASTC) thông báo sẽ trả cổ tức cho các cổ đông vào ngày 31/7/2008 thay vì 4/7/2008 do chưa thu xếp được vốn.

Trước đó, SD9 đã thông báo trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%/mệnh giá  (1 cổ phần được nhận 1.300 đồng) với thời gian thực hiện là ngày 4/7/2008.

Tuy nhiên, đến thời điểm này SD9 điều chỉnh thời gian trả cổ tức sẽ là ngày 31/7/2008 thay cho ngày 4/7 vì công ty đang có nhu cầu vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh nên chưa thu xếp vốn để thanh toán cổ tức cho các cổ đông.

Công ty cũng cam kết chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức nói trên.