11:43 04/07/2008

Chưa đủ vốn, SIC lùi thời gian trả cổ tức 2007

Nguyệt Ánh

SIC sẽ thanh toán cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt vào ngày 4/8/2008 thay vì 4/7/2008 như đã thông báo

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC) đã có công văn số 741/TB-TTLK ngày 1/7/2008 về việc thay đổi thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2007.

Trước đó, SIC đã thông báo trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 600 đồng) vào ngày 4/7/2008.

Tuy nhiên đến thời điểm này, công ty cần vốn để hoạt động, do đó tiền dự trữ để trả cổ tức năm 2007 đã được công ty sử dụng linh hoạt vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư cho các dự án đang triển khai.

Thêm vào đó, các khoản thanh toán của khách hàng chuyển cho công ty chưa về tài khoản kịp thời, vì vậy công ty chưa đủ vốn để trả cổ tức và thời gian trả cổ tức được điều chỉnh là ngày 4/8/2008.