14:44 28/06/2012

Chưa được thu phí rút tiền ATM nội mạng

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ chấp hành nghiêm túc chủ trương thu phí giao dịch ATM

Ngân hàng Nhà nước mở hướng phối hợp với Hội thẻ Ngân hàng nghiên cứu để xây dựng chính sách phí ATM hợp lý, nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa khách hàng và tổ chức phát hành thẻ.
Ngân hàng Nhà nước mở hướng phối hợp với Hội thẻ Ngân hàng nghiên cứu để xây dựng chính sách phí ATM hợp lý, nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa khách hàng và tổ chức phát hành thẻ.
Ngân hàng Nhà nước đã họp với các ngân hàng thương mại và yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ chấp hành nghiêm túc chủ trương thu phí giao dịch ATM.

Trước những thông tin phản ánh một số tổ chức phát hành thẻ tăng phí giao dịch ATM, thu phí rút tiền nội mạng…, Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong năm 2012 chưa thu phí giao dịch rút tiền ATM nội mạng, chưa điều chỉnh mức phí giao dịch ATM ngoại mạng đối với khách hàng sử dụng thẻ.

Cơ quan này cũng yêu cầu các công ty chuyển mạch thẻ không thay đổi bất kỳ mức phí nào đối với giao dịch ATM. Các tổ chức phát hành thẻ phải thông báo công khai biểu phí dịch vụ thẻ tại điểm giao dịch ATM để khách hàng biết.

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi Ngân hàng Nhà nước đã ngồi lại với các ngân hàng thương mại, trên cơ sở thực hiện chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Đảng, Chính phủ và để ổn định tình hình thu phí ATM.

Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước cũng mở hướng phối hợp với Hội thẻ Ngân hàng nghiên cứu để xây dựng chính sách phí ATM hợp lý, nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi giữa khách hàng và tổ chức phát hành thẻ. Khi triển khai sẽ thông báo lộ trình áp dụng công khai.