09:07 17/04/2017

Chưa phê duyệt sáp nhập PG Bank vào VietinBank

Minh Đức

Sau ba năm, kế hoạch sáp nhập PG Bank vào VietinBank vẫn chưa thể thực hiện

Kế hoạch sáp nhập PG Bank vào VietinBank được đặt ra từ ba năm trước, từ
 mùa đại hội đồng cổ đông năm 2014, với lộ trình dự kiến hoàn tất trong quý 3/2015.
Kế hoạch sáp nhập PG Bank vào VietinBank được đặt ra từ ba năm trước, từ mùa đại hội đồng cổ đông năm 2014, với lộ trình dự kiến hoàn tất trong quý 3/2015.
Sáng nay (17/4), Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tiến độ sáp nhập Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) được đề cập đến.

Báo cáo của Hội đồng Quản trị VietinBank trước đại hội đồng cổ đông cho biết, các chỉ tiêu về vốn năm qua chưa đạt kế hoạch đề ra do hai nguyên nhân chính.

Thứ nhất, việc không chia cổ tức năm 2015 để bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính của VietinBank đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua không thể thực hiện do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, việc sáp nhập PG Bank vẫn chưa hoàn thành trong năm qua.

VietinBank cho biết, kế hoạch sáp nhập PG Bank vẫn chưa thực hiện được do các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chấp thuận nguyên tắc và chấp thuận chính thức theo quy định về sáp nhập hiện hành.

Kế hoạch sáp nhập PG Bank vào VietinBank được đặt ra từ ba năm trước, từ mùa đại hội đồng cổ đông năm 2014. Hồ sơ sáp nhập giữa hai bên cũng đã được ký kết sau đó.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietinBank từng nhấn mạnh “giao dịch sáp nhập này đã được VietinBank và PG Bank nghiên cứu cẩn trọng”, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn tất. Trước đó, lộ trình ban đầu dự kiến hoàn thành trong quý 3/2015.

Cũng tại đại hội đồng cổ đông sáng nay (17/4), VietinBank đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khá khiêm tốn, với 8.800 tỷ đồng (dự kiến chỉ tăng trưởng khoảng 3% so với 2016); tỷ lệ chia cổ tức dự kiến chỉ khoảng 5-7%.

Có một điểm đáng chú ý, theo báo cáo tại đại hội, Hội đồng Quản trị VietinBank đặt mục tiêu trong năm 2017 sẽ xử lý toàn bộ nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).