16:44 22/05/2008

Chưa thông qua nghị quyết mở rộng Hà Nội

M.C

Quốc hội chính thức lùi việc thông qua nghị quyết mở rộng địa giới hành chính Hà Nội tới cuối kỳ họp

Việc hoãn thông qua nghị quyết này là để Chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị, giải trình đầy đủ những ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội.
Việc hoãn thông qua nghị quyết này là để Chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị, giải trình đầy đủ những ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội.
Quốc hội chính thức lùi việc thông qua nghị quyết mở rộng địa giới hành chính Hà Nội tới cuối kỳ họp.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, chiều 22/5, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội. Tuy nhiên, ngay mở đầu phiên thảo luận tại hội trường sáng 22/5, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chính thức thông báo tạm dừng việc thông qua nghị quyết này, chuyển tới cuối kỳ họp, nhưng chưa ấn định thời gian cụ thể.

Theo Phó chủ tịch, việc hoãn thông qua nghị quyết này là để Chính phủ có thêm thời gian chuẩn bị, giải trình đầy đủ những ý kiến đóng góp của đại biểu Quốc hội từ hai phiên thảo luận tại tổ (ngày 14/4) và tại hội trường (ngày 19/5) trước đó.

Tại phiên thảo luận tại tổ cũng như tại hội trường, nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn về đề án mở rộng địa giới hành chính Hà Nội của Chính phủ, với những vấn đề nảy sinh khi điều chỉnh địa giới hành chính của Hà Nội, như tính cần thiết của mô hình thủ đô đa chức năng, công tác quy hoạch, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, kinh phí chưa được dự toán đầy đủ, công ăn việc làm của người nông dân sau khi bị thu hồi đất, giao thông đô thị…

Đến thời điểm này có hai luồng quan điểm về việc mở rộng Hà Nội. Một là, thông qua nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính theo như tờ trình của Chính phủ. Hai là, chỉ thông qua chủ trương, sau đó giao Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, lấy ý kiến chuyên gia, rồi trình Quốc hội lựa chọn quyết định ở các kỳ họp sau.