01:11 18/04/2011

Chứng khoán An Bình cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu thời gian thực

N.H

ABS giới thiệu sản phẩm phân tích và giao dịch trực tuyến, quản lý danh mục thời gian thực

Lễ ký kết diễn ra ngày 15/4/2011
Lễ ký kết diễn ra ngày 15/4/2011
Công ty Chứng khoán An Bình (ABS) và Công ty Đầu tư Stockbiz cuối tuần qua đã hợp tác ra mắt sản phẩm Stockbiz Trading Terminal và ký kết hợp tác hai bên để triển khai kênh giao dịch ABS-Stockbiz cho khách hàng của ABS.

Đây là hệ thống phân tích và giao dịch trực tuyến giúp nhà đầu tư tận dụng các dịch vụ giao dịch chứng khoán, quản lý danh mục và khai thác thông tin trên một nền tảng thống nhất.

ABS-Stockbiz cung cấp kịp thời, chính xác, cập nhật các thông tin thị trường, dữ liệu giao dịch theo thời gian thực (real-time), dữ liệu doanh nghiệp, thông tin phân tích chuyên sâu,… giúp nhà đầu tư sử dụng thông tin một cách chuyên nghiệp.