15:08 30/07/2015

Chứng khoán An Bình ký kết hợp tác với NHP

H.Xuân

Công ty Chứng khoán An Bình và Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP đã ký kết thỏa thuận hợp tác đối tác

Giao dịch tại ABS.<br>
Giao dịch tại ABS.<br>
Với mục tiêu khai thác và phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực hoạt động kinh doanh đồng thời xúc tiến hợp tác, mở rộng thị trường, ngày 29/7/2015, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) và Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu NHP đã ký kết thỏa thuận hợp tác đối tác.
        
Theo nội dung hợp tác, ABS và NHP sẽ được ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau đồng thời có nhiều ưu đãi.

Cụ thể, NHP đồng ý để ABS cung cấp các dịch vụ chứng khoán cho cổ đông và công ty trong nghiệp vụ mở tài khoản giao dịch chứng khoán, lưu ký, môi giới, tư vấn đầu tư, hỗ trợ tài chính và thực hiện quyền - các dịch vụ liên quan đến cổ đông. NHP đồng ý để ABS cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Bên cạnh đó, NHP cũng mong muốn được ABS cung cấp và đồng ý tiếp nhận các nguồn vốn do ABS tìm kiếm, khai thác bao gồm các nguồn từ hoạt động mua bán cổ phiếu, trái phiếu, hợp tác đầu tư…

Ngoài nội dung hợp tác chi tiết, ABS và NHP sẽ hỗ trợ, chia sẽ các thông tin, dữ liệu liên quan đến thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường tiền tệ và các thông tin về doanh nghiệp, nhà đầu tư và những cơ hội đầu tư, kinh doanh của hai bên.

ABS là công ty chứng khoán có vốn điều lệ 397 tỷ đồng, trong khi NHP là một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu bao PP dệt lớn nhất miền Bắc.