07:39 19/05/2007

Chứng khoán An Bình và Tài chính Dầu khí hợp tác toàn diện

Hoàng Xuân

Hai bên sẽ hợp tác toàn diện trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán

Đại diện ABS và PVFC ký thỏa thuận hợp tác.
Đại diện ABS và PVFC ký thỏa thuận hợp tác.
Sự hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) và Công ty Tài chính Dầu khí (PVFC) đã được chính thức cụ thể hóa tại hợp đồng vừa ký ngày 17/5 tại Hà Nội.

Theo bản thoả thuận này, ABS và PVFC sẽ hợp tác toàn diện trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán và các dịch vụ khác cho các khách hàng, đối tác của hai bên. ABS và PVFC sẽ cùng hợp tác để cung cấp thông tin thị trường và cơ sở dữ liệu về chứng khoán cho nhau.

Sự hợp tác trong các hoạt động tư vấn được thể hiện thông qua các dịch vụ của nhau như: tư vấn về xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn về đấu giá, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp...

Hai bên cũng sẽ cùng nhau phối hợp thực hiện dịch vụ uỷ thác đầu tư cho các khách hàng của ABS, đặc biệt là các khách hàng là các tổ chức trong ngành năng lượng là thế mạnh của cả ABS và PVFC.

Đối với hợp tác về hỗ trợ nguồn vốn kinh doanh và cấp tín dụng, trong những trường hợp cụ thể, PVFC sẽ nhận cung cấp một số dịch vụ bảo lãnh cho ABS như bảo lãnh vốn vay, bảo lãnh dự thầu.

Riêng hợp tác đầu tư, kinh doanh trên thị trường OTC, hai doanh nghiệp này sẽ ưu tiên hợp tác đầu tư các dự án về: năng lượng, dầu khí, ngân hàng tài chính, bất động sản, và các ngành công nghiệp khác.