10:00 17/11/2012

Chứng khoán An Phát muốn thoái hết vốn tại VFMVF4

Hà Anh

Chứng khoán An Phát muốn thoái hết 1,285 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4, từ ngày 21/11 đến ngày 21/12 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Diễn biến giá chứng chỉ quỹ VFMVF4 trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá chứng chỉ quỹ VFMVF4 trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Quỹ Đầu tư Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam (mã VFMVF4-HOSE) báo cáo giao dịch chứng chỉ quỹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát (APSI).

Theo đó, APSI đăng ký bán toàn bộ 1,285 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4, chiếm 1,6% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch từ 21/11 đến 21/12 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, APSI sẽ không còn là cổ đông tại quỹ này.

Trước đó, APSI chỉ bán được 115.000 chứng chỉ quỹ trên 1,4 triệu chứng chỉ quỹ VFMVF4, chiếm 1,7% vốn điều lệ đang nắm giữ, từ ngày 15/10 đến ngày 15/11.

Gần đây, Mía đường Lam Sơn cũng đăng ký bán hết 2,97 triệu chứng chỉ quỹ VMFVF4. Thời gian dự kiến giao dịch từ 15/11 đến 15/12, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Tính đến ngày 8/11/2012, giá trị tài sản ròng trong kỳ của VFMVF4 là 6.176 đồng/chứng chỉ quỹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/11, VFMVF4 đóng cửa ở mức 4.100 đồng/chứng chỉ quỹ.