09:09 10/12/2007

Chứng khoán An Thành khai trương

Lê Hường

Ngày 7/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC) chính thức được khai trương

Ngày 7/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành (ATSC) chính thức được khai trương.

Với số vốn điều lệ ban đầu 41 tỷ đồng, ATSC được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép cho các nghiệp vụ kinh doanh: môi giới chứng khoán niêm yết và OTC, lưu ký chứng khoán, đầu tư chứng khoán và các dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp, bao gồm tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp, tư vấn phát hành, tư vấn niêm yết, tư vấn mua sắm và sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Các dịch vụ giá tăng của ATSC là: Cung cấp miễn phí các dịch vụ đầu tư chứng khoán trực tiếp tại trụ sở chính, qua điện thoại và trực tuyến trên Website; miễn phí SMS thông báo kết quả giao dịch; thông báo thông tin tài khoản qua điện thoại; hỗ trợ đầu tư; ủy thác đấu giá.