17:02 18/09/2014

Chứng khoán APEC bị phạt tới 425 triệu đồng

Hà Anh

SSC vừa mới ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với APEC

Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Ủy ban Chứng khoán nhà nước (SSC) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Theo đó, APEC bị phạt 150 triệu đồng vì chưa xây dựng hệ thống quản lý tách biệt tiền của khách hàng, 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán và 150 triệu đồng với hành vi vi phạm quy định về hạn chế cho vay.

Tổng mức phạt tiền đối với APEC là 425 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2014, doanh thu quý 2 của công ty đạt 8,32 tỷ, lũy kế đạt 20,27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 2,4 tỷ và lũy kế đạt 9,59 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 11/10 tới nhằm thông qua phương án sáp nhập giữa công ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS).