08:55 28/09/2007

Chứng khoán APEC cho vay cầm cố chứng khoán

Nguyên Quân

Các nhà đầu tư có thể thông qua Công ty Chứng khoán APEC để thực hiện dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết

Công ty Cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vừa ký hợp đồng hợp tác trong việc cung cấp tín dụng cho các nhà đầu tư.

Theo đó, các nhà đầu tư có thể thông qua Công ty Chứng khoán APEC để thực hiện dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết.

Ngoài ra, Chứng khoán APEC còn kết hợp với Agribank thực hiện nghiệp vụ cho vay cầm cố chứng khoán chưa niêm yết với hạn mức lớn và lãi suất cạnh tranh. Dịch vụ này sẽ mang lại thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc chủ động nguồn vốn và góp phần làm tăng nhiệt thị trường trong thời gian tới.