01:42 30/09/2009

Chứng khoán APEC nâng kế hoạch lợi nhuận, chuyển niêm yết

P.V

Công ty Cổ phần Chứng khoán APEC (APS, UPCoM) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 và chuyển niêm yết trên HNX

Nhà đầu tư tại sàn giao dịch của Công ty Chứng khoán APEC.
Nhà đầu tư tại sàn giao dịch của Công ty Chứng khoán APEC.
Công ty Cổ phần Chứng khoán APEC (APS, UPCoM) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2009 và chuyển niêm yết trên HNX.

Chiều 29/9, APEC cho biết Hội đồng Quản trị đã thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2009 với doanh thu 90 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 20 tỷ đồng. Trước đó, công ty này dự kiến kế hoạch đạt 60 tỷ đồng doanh thu là lợi nhuận sau thuế 14,4 tỷ đồng trong năm 2009.

Và với tình hình kinh doanh thuận lợi, Hội đồng Quản trị APEC cũng quyết định chuyển niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngay đầu năm 2010; dự kiến sẽ chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến về việc chuyển niêm yết trong tháng 10/2009.

Hiện Công ty Chứng khoán APEC có gần 20.000 tài khoản hoạt động với doanh thu môi giới trên 7 tỷ đồng/tháng, chiếm trên 2% thị phần môi giới toàn thị trường.