16:06 31/05/2013

Chứng khoán Âu Việt được hủy niêm yết

Hà Anh

36 triệu cổ phiếu AVS giao dịch ngày cuối cùng trên HNX là ngày 4/6 và ngày chính thức hủy niêm yết là 5/6/2013

Diễn biến giá cổ phiếu AVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu AVS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt (mã AVS-HNX) hủy niêm yết tự nguyện.

Theo đó, số lượng cổ phiếu của AVS bị hủy niêm yết là 36.000.000 cổ phiếu. Ngày 4/6/2013 là ngày giao dịch cuối cùng và ngày chính thức hủy niêm yết là 5/6/2013 trên HNX.

Được biết, AVS đã rút 3/5 nghiệp vụ hoạt động gồm môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành. Hai nghiệp vụ còn lại là tự doanh và lưu ký chứng khoán.

Hiện, cổ phiếu AVS bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 19/3/2013 do lợi nhuận sau thuế tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị âm liên tiếp trong hai năm 2011 và 2012 (-40,57 tỷ đồng và -10,56 tỷ đồng).

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2013, lợi nhuận sau thuế của AVS đạt 1,46 tỷ đồng giảm 60% so với quý 1/2012 là do trong quý 1/2013, công ty đã tạm thời ngừng toàn bộ các hoạt động môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán để làm thủ tục xin rút nghiệp vụ. Vì vậy, doanh thu quý 1/2013 của công ty chủ yếu là do lãi từ tiền gửi tiết kiệm.

Tính đến ngày 31/1/2013, tổng tài sản đạt 218 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 150,115 tỷ đồng.