14:16 15/07/2011

Chứng khoán Bảo Minh lãi gần 12 tỷ đồng trong 6 tháng

Minh Hà

Công ty Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2011 (đã được kiểm toán bởi PwC).

BMSC dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng trong năm 2011.
BMSC dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng trong năm 2011.
Công ty Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2/2011 (đã được kiểm toán bởi PwC).

Theo đó, doanh thu đạt 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và đạt hơn 42% so với kế hoạch.

Năm 2011, BMSC xây dựng kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt hơn 80 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 27 tỷ đồng.

Được biết, BMSC đăng ký niêm yết 30 triệu cổ phiếu trên HSX. Công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 198 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Hiện Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI) là công ty mẹ nắm 70% vốn của Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).