16:52 02/02/2009

Chứng khoán Bảo Việt lỗ hơn 450 tỷ đồng trong năm 2008

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BVS kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu BVS kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Theo đó, trong quý 4/2008, tổng doanh thu của BVS đạt 50,89 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt hơn 209 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 lỗ 155,28 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 lỗ 452,86 tỷ đồng.

Như vậy, mức thua lỗ của BVS là lớn nhất trong số các công ty chứng khoán đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Trước đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI-HOSE) công bố lãi 252,536 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC-HASTC) lỗ 119,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS-HASTC) lỗ 347,4 tỷ đồng, trong năm 2008.

Kết thúc ngày giao dịch 2/2, cổ phiếu BVS ở mức 19.700 đồng, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 886 tỷ đồng.

Được biết, BVS đã đề ra kế hoạch năm 2008 với tổng doanh thu đạt 314 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 142,38 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 20%.