02:51 09/02/2013

Chứng khoán, bất động sản vẫn khó đi vay

Thanh Hòa

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng cho thấy điều gì?

Kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng VND và ngoại tệ cuối năm 2013 so với ngày 31/12/2012 của các tổ chức tín dụng.
Kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng VND và ngoại tệ cuối năm 2013 so với ngày 31/12/2012 của các tổ chức tín dụng.
Có tới 86,7% tổ chức tín dụng dự kiến không tăng cấp tín dụng đối với kinh doanh bất động sản; trong đó có 41,33% tổ chức tín dụng dự kiến sẽ giảm cấp tín dụng đối với lĩnh vực này.

Tình hình cũng diễn ra tương tự đối với hoạt động cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán, khi có tới 95,89% tổ chức tín dụng cho biết sẽ không tăng tín dụng đối với hoạt động này; trong đó có 45,21% tổ chức tín dụng dự kiến giảm cấp tín dụng.

Đó là một nội dung đáng chú ý từ cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), vừa hoàn thành trong tháng 1/2013.

Theo kết quả điều tra, nhìn lại 6 tháng cuối năm 2012, có tới trên 89% tổ chức tín dụng cho rằng rủi ro của các nhóm khách hàng nhìn chung không giảm so với 6 tháng đầu năm 2012.

Tình hình này dường như sẽ chưa mấy cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2013, khi vẫn có trên 85% tổ chức tín dụng dự kiến rằng rủi ro của các nhóm khách hàng nhìn chung vẫn không giảm.

Mặc dù vậy, kết quả điều tra cũng cho thấy, trên 90% tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì và gia tăng cấp tín dụng cho một số nhóm khách hàng ưu tiên.

Trong đó, cho vay nông nghiệp, nông thôn với 94,7% tổ chức tín dụng lựa chọn; cho vay xuất khẩu với 92,9% tổ chức tín dụng lựa chọn; cho vay công nghiệp phụ trợ với 96,3% tổ chức tín dụng lựa chọn và cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa với 92,9% tổ chức tín dụng lựa chọn.

Đáng chú ý là có tới 93,67% tổ chức tín dụng cho biết sẽ duy trì và gia tăng cấp tín dụng tiêu dùng; trong đó 59,49% tổ chức tín dụng dự kiến sẽ tăng cho vay tiêu dùng trong năm 2013.

Ở một góc độ khác, kết quả điều tra cho thấy, các tổ chức tín dụng đã có cái nhìn lạc quan hơn đối với khả năng tăng trưởng tín dụng trong năm 2013.

Cụ thể, 70% tổ chức tín dụng kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2013 sẽ cao hơn con số 8,91% của năm 2012. Cho dù, chỉ 35,87% tổ chức tín dụng được hỏi cho rằng, môi trường kinh doanh chung của nền kinh tế trong năm 2013 sẽ tác động thuận lợi hơn năm ngoái tới hoạt động kinh doanh của họ.

Mức tăng trưởng tín dụng chung (bao gồm cả VND và USD) năm 2013 được kỳ vọng nhiều nhất là từ 10% đến dưới 20%, với gần 43% tổ chức tín dụng lựa chọn.

Bên cạnh đó, hơn 26% tổ chức tín dụng kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng từ 20% trở lên trong năm 2013

Đối với tăng trưởng tín dụng VND, có 63,74% tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng từ 10% trở lên. Tuy nhiên, đối với tăng trưởng tín dụng ngoại tệ, tỷ lệ các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2013 chỉ là 35,56%, và có tới 31,12% tổ chức tín dụng dự kiến không tăng thêm dư nợ ngoại tệ trong năm 2013.