14:38 20/12/2010

Chứng khoán BIDV thông qua kế hoạch niêm yết

Minh Đức

Đại hội cổ đông lần thứ nhất của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HNX

Năm 2011, BSC dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 224% đạt 97 tỷ đồng, và sẽ tăng lên 189,5 tỷ đồng vào năm 2013.
Năm 2011, BSC dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 224% đạt 97 tỷ đồng, và sẽ tăng lên 189,5 tỷ đồng vào năm 2013.
Đại hội cổ đông lần thứ nhất cuối tuần qua của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu.

Cụ thể, đại hội cổ đông BSC đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm cụ thể và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định có liên quan.

Đại hội trên cũng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung về dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động; định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh năm 2011; bầu Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; thông qua chế độ thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát; thông qua công ty kiểm toán năm 2010 và 2011…

Đây là đại hội cổ đông lần đầu tiên của BSC, sau khi công ty này tổ chức IPO và chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần. Trong đợt IPO vừa diễn ra tháng 11/2010, đã có 10.195.570 cổ phần của BSC được bán hết với tổng giá trị 105,18 tỷ đồng.

Sau khi cổ phần hóa, BSC có tổng vốn điều lệ là 865 tỷ đồng với khối lượng tài sản hơn 4.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công ty này sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.200 tỷ đồng theo lộ trình tăng vốn từ nay đến cuối năm 2011.

Năm 2010, BSC đang tiến tới đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là khoảng 30 tỷ trên tổng doanh thu khoảng 440 tỷ đồng. Trong kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2011, BSC dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 224% đạt 97 tỷ đồng, và sẽ tăng lên 189,5 tỷ đồng vào năm 2013; lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch dự kiến tăng từ 30 tỷ năm 2010 lên 97 tỷ trong năm 2011.