11:46 06/05/2013

Chứng khoán CIMB - Vinashin bị rút hoạt động lưu ký

Thu Thủy

Tính đến cuối năm ngoái, CIMB - Vinashin có vốn chủ sở hữu đạt gần 318 tỷ đồng

Một góc giao diện trang web của Chứng khoán CIMB - Vinashin.<br>
Một góc giao diện trang web của Chứng khoán CIMB - Vinashin.<br>
Ngày 2/5/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 106/GCNTVLK và giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi lần thứ nhất số 106/GCNTVLK-1 do VSD cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán CIMB - Vinashin.

Trước đó, 4 công ty chứng khoán là Tràng An, Hà Nội, SME, Đông Dương cũng đã bị rút giấy chứng nhận thành viên lưu ký.

Được cấp phép thành lập ngày 23/2/ 2010, CIMB - Vinashin có vốn điều lệ 333,34 tỷ đồng, được sáng sáng lập bởi Công ty Tài chính TNHH Công nghiệp tàu thuỷ và Ngân hàng CIMB Investment Bank Berhard.

Theo báo cáo tài chính của CIMB - Vinashin, tính đến 31/12/2012, Công ty này vẫn nắm 115 tỷ đồng trái phiếu Vinashin và các khoản phải thu từ Vinashin là gần 21 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối năm ngoái, CIMB - Vinashin có vốn chủ sở hữu đạt gần 318 tỷ đồng, thấp hơn so với vốn góp của cổ đông là 333,34 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do CIMB - Vinashin có khoản lỗ lũy kế trên 26 tỷ đồng.