10:13 11/01/2008

Chứng khoán Đại Tây Dương sẽ là thành viên của sàn Hà Nội

H.Vũ

Sàn Hà Nội cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương

Ngày 10/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương có trụ sở chính tại số 169 Phố Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với số vốn điều lệ 135 tỷ đồng, Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 78/UBCK-GPHĐKD ngày 05/12/2007, thực hiện các loại hình kinh doanh như: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.