09:52 21/09/2007

Chứng khoán Đông Dương được cấp phép hoạt động

M.Kiều

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương (DSI)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động số 60/UBCK-GP cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương (DSI).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương có trụ sở chính tại số 150 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM.

Với mức vốn điều lệ 125 tỷ đồng, Chứng khoán Đông Dương được thực hiện các loại hình kinh doanh bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu ký chứng khoán.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng vừa chấp thuận về nguyên tắc cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho 3 công ty chứng khoán là Công ty Cổ phần Chứng khoán Á - Âu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Quang Trung.