09:52 20/05/2008

Chứng khoán E-Việt được cấp phép

H.Vũ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán E-Việt

Ngày 19/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã có quyết định cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán E-Việt (EVS).

EVS đặt trụ sở đặt tại Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ 42 tỷ đồng, được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho EVS để thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.