09:57 05/03/2009

Chứng khoán FPTS mở sàn giao dịch vàng

P.V

Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) bắt đầu mở sàn giao dịch vàng qua sự hợp tác với Trung tâm Giao dịch Vàng Việt Nam (VGB)

Ngày 4/3, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) bắt đầu mở sàn giao dịch vàng qua sự hợp tác với Trung tâm Giao dịch vàng Việt Nam (VGB).

Thông qua hệ thống tổ chức giao dịch của VGB, nhà đầu tư vàng tại FPTS có thể tham gia hình thức giao dịch giao ngay (spots), giao dịch kỳ hạn (forwards), tương lai (futures) hoặc quyền chọn (options).

Với các hợp đồng giao ngay có điều kiện, nhà đầu tư có thể mua bán gấp 14 lần số vốn tự có; với hợp đồng tương lai, gồm 8 sản phẩm, nhà đầu tư có thể thực hiện theo các kỳ thanh toán T+0, T+1,… T+7.

Tại đây, nhà đầu tư thực hiện giao dịch qua 3 phiên khớp lệnh liên tục, từ 8h – 12h và từ 13h – 16h và 17h - 23h, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nhà đầu tư có thể mở 2 hệ thống tài khoản: tài khoản ký quỹ để đầu tư và tài khoản không kỳ hạn, liên thông với nhau. Khi hoạt động đầu tư có lãi, tiền lãi được chuyển sang tài khoản không kỳ hạn để hưởng lãi suất. Khi tỷ lệ ký quỹ bị giảm sút do giá vàng biến động, tiền được chuyển từ tài khoản không kỳ hạn sang tài khoản ký quỹ để tạo lập mức ký quỹ cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Môi giới niêm yết của FPTS cho biết, việc mở thêm sàn vàng nằm trong mục đích đa dạng kênh đầu tư tại FPTS, bên cạnh kênh giao dịch chứng khoán hiện nay.

“Chứng khoán và vàng vốn là hai kênh đầu tư hấp dẫn. Khi một trong hai kênh này biến động, khách hàng tại FPTS có thể dễ dàng chuyển hướng sang kênh đầu tư kia”, ông Dũng nói.