11:06 04/01/2008

Chứng khoán Gia Phát đăng ký làm thành viên của sàn Hà Nội

H.Vũ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Phát đã nộp hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch tại sàn Hà Nội

Ngày 4/1/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch của Công ty Cổ phần Chứng khoán Gia Phát.

Công ty chứng khoán Gia Phát có trụ sở chính tại 55 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Với số vốn điều lệ 135 tỷ, công được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 65/UBCK-GP ngày 03/12/2007 hoạt động các loại hình kinh doanh: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán.