13:29 07/09/2012

Chứng khoán Golden Bridge bị đình chỉ hoạt động lưu ký

Hà Anh

Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam bị đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký do liên tiếp vi phạm Quy chế hoạt động bù trừ

Ngày 7/9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã có quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký của Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (Chứng khoán Golden Bridge) từ ngày 7/9- 30/9/2012.

Nguyên nhân là do công ty này liên tiếp vi phạm Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, không tuân thủ nghĩa vụ thanh toán giao dịch chứng khoán, gây nguy hại đến hệ thống thanh toán chứng khoán của VSD.

Đồng thời, VSD cũng yêu cầu Chứng khoán Golden Bridge có trách nhiệm tăng cường kiểm soát nội bộ, tuân thủ các nghĩa vụ của thành viên lưu ký và hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh đúng thời hạn theo quy định hiện hành của VSD.

Trước đó, VSD đã ban hành quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 6/9/2012 đến ngày 6/3/2013.