17:23 10/09/2012

Chứng khoán Golden Bridge bị đình chỉ thanh toán bù trừ

Hà Anh

VSD có quyết định về việc Chứng khoán Golden Bridge bị đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch từ 11/9 đến 20/9

Ngày 10/9/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) đã có quyết định đình chỉ tạm thời hoạt động thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam từ ngày 11/9/2012 đến ngày 20/9/2012 (trừ ngày 11,12 và 13/9).

Nguyên nhân mà VSD đưa là do trong thời gian bị đình chỉ tạm thời hoạt động lưu ký vẫn tiếp tục mất khả năng thanh toán tiền dẫn đến phải thực hiện hủy thanh toán giao dịch, gây tổn thất cho khách hàng và gây nguy hại cho hệ thống thanh toán chứng khoán của VSD.

Đồng thời, VSD yêu cầu Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam có trách nhiệm khắc phục ngay tình trạng mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán; bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho khách hàng và thành viên liên quan do việc mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định hiện hành; hoàn trả đầy đủ số tiền gốc đã vay của Quỹ hỗ trợ thanh toán và lãi phát sinh theo quy định trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày 10/9/2012.

Trước đó, Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam bị đình chỉ hoạt động lưu ký từ 7/9 đến 30/9 do liên tiếp vi phạm quy chế hoạt động bù trừ thanh toán.