09:39 15/01/2008

Chứng khoán Habubank tiếp tục cho vay cầm cố chứng khoán

Thế Anh

Bắt đầu từ 14/1, Công ty Chứng khoán Habubank chính thức tiếp tục triển khai trở lại dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết

Bắt đầu từ 14/1, Công ty Chứng khoán Habubank chính thức tiếp tục triển khai trở lại dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết nhằm hỗ trợ tích cực khách hàng trong việc đầu tư chứng khoán.

Với sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng mẹ Habubank, Công ty Chứng khoán Habubank tiếp tục cung cấp dịch vụ cho vay cầm cố chứng khoán với tỷ lệ cho vay cầm cố lên tới 35% thị giá và lãi suất ưu đãi 1,15%/tháng, giá cho vay tối đa trên 1 cổ phiếu là 50.000đ .

Đây được xem là một điểm mới trong bối cảnh hầu hết các Công ty Chứng khoán đều đã ngưng triển khai các dịch vụ hỗ trợ tài chính như ứng tiền bán chứng khoán, cho vay cầm cố chứng khoán niêm yết...

Dự kiến trong thời gian tới, Công ty Chứng khoán Habubank sẽ triển khai hàng loạt dịch vụ tiện ích như giao dịch trực tuyến, truy vấn thông tin tài khoản qua tin nhắn SMS...

Trong năm 2007, lợi nhuận kinh doanh của Công ty Chứng khoán Habunbank đã tăng gấp 6 lần so với năm 2006, vốn điều lệ tặng 200%.