09:57 28/09/2007

Chứng khoán Hải Phòng có chi nhánh tại Hà Nội

H.Xuân

Ngày 28/9, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) sẽ chính thức khai trương Chi nhánh tại Hà Nội

Ngày 28/9, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) sẽ chính thức khai trương Chi nhánh Hà Nội tại số 4 Tôn Thất Tùng, Hà Nội.

Đây là chi nhánh thứ hai của công ty sau chi nhánh Tp.HCM được thành lập vào tháng 7/2005.

Chi nhánh Hà Nội sẽ thực hiện các nghiệp vụ: môi giới, tự doanh và lưu ký chứng khoán. Lãnh đạo của Haseco cho rằng, sự ra đời của chi nhánh Hà Nội là một bước đi chiến lược phù hợp với định hướng phát triển của công ty nói riêng và xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung.

Haseco đang phấn đấu trở thành một trong mười công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam trong vòng 5 năm kể từ 2006 đến 2010. Theo lộ trình tăng vốn, vốn điều lệ của công ty sẽ đạt 200 tỷ đồng vào cuối năm 2007 và 300 tỷ đồng vào năm 2008.

Haseco hiện là công ty chứng khoán duy nhất tại thành phố Hải Phòng.