16:01 30/05/2013

Chứng khoán Hùng Vương thay Tổng giám đốc

Hà Anh

HVS bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Minh Triều giữ chức vụ Tổng hiám đốc công ty thay cho bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giao diện trang Web của Chứng khoán Hùng Vương.
Giao diện trang Web của Chứng khoán Hùng Vương.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hùng Vương (HVS) thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo.

Theo đó, HVS bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Minh Triều giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty thay cho bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Đồng thời, ông Triều sẽ là người đại diện pháp luật của HVS, kể từ ngày 28/5/2013.

Hiện, Ban điều hành HVS có 3 thành viên gồm: ông Nguyễn Nhật Minh Triều giữ chức Tổng giám đốc, ông Phi Sơn - Giám đốc Môi giới và ông Trần Duy Quang - Giám đốc tư vấn.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Lan Anh chuyển nhượng hết 750.000 cổ phần phổ thông, chiếm 14,94% vốn điều lệ cho ông Tong Chin Hen.

Sau khi nhận chuyển nhượng, số lượng cổ phần HVS mà ông Tong Chin Hen nắm giữ tăng lên 2.284.800 cổ phần phổ thông, chiếm 45,51% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2013 của HVS, doanh thu quý 1 đạt 1,263 tỷ đồng, giảm 7,04% so với cùng kỳ năm 2012 và lợi nhuận trước thuế lỗ 522 triệu đồng - trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lỗ gần 620 triệu đồng.