09:44 27/08/2007

Chứng khoán Hyundai mở văn phòng đại diện

Hoài Vũ

Công ty Chứng khoán Hyundai (Hàn Quốc) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Tp.HCM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho Công ty Chứng khoán Hyundai (Hàn Quốc) tại Tp.HCM.

Theo đó, Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Hyundai sẽ hoạt động trong 5 năm và được phép thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường, xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Ngoài ra, văn phòng này cũng sẽ giám sát thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa Công ty Chứng khoán Hyundai với các tổ chức kinh tế cũng như giám sát thực hiện các dự án do Hyundai tài trợ tại Việt Nam.