14:21 21/01/2014

Chứng khoán IVS bị phạt nặng

Hòa Bình

Ủy ban Chứng khoán xử phạt 100 triệu đồng với IVS vì đã sử dụng vốn, tài sản của công ty để cho vay trái quy định

Giao dịch tại IVS.<br>
Giao dịch tại IVS.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 33/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán xử phạt 100 triệu đồng với IVS theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010, vì công ty có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể, IVS đã sử dụng vốn, tài sản của công ty để cho vay trái quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 15/1/2014, Ủy ban Chứng khoán cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư An Phát, do không bố trí đủ người hành nghề chứng khoán cho từng nghiệp vụ kinh doanh theo quy định.