22:00 22/09/2008

Chứng khoán Kim Eng Việt Nam được lập chi nhánh tại Hà Nội

N.Anh

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận KEVS được lập chi nhánh tại Tp. Hà Nội

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) được lập chi nhánh tại Tp. Hà Nội.

Theo quyết định số 587/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, chi nhánh của Kim Eng Việt Nam tại Hà Nội có địa chỉ tầng 4, tòa nhà số 25 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. Chi nhánh của KEVS tại Hà Nội được phép thực hiện nghiệp vụ kinh doanh môi giới chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán.