15:40 19/09/2008

Chứng khoán Kỹ Thương được cấp phép thành lập

N.Anh

Ngày 18/9, Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương

Ngày 18/9, Uỷ ban Chứng khoán đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương.

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities Company Limited - Techcom Securities) có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, vốn pháp định 300 tỷ đồng, được phép thực hiện các loại hình kinh doanh: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Cùng ngày, Ủy ban cũng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán cho công ty này.

Công ty được phép thực hiện lưu ký chứng khoán cho tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài, và được tham gia vào các hoạt động lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Công ty có trụ sở đặt tại số 53 Lương Văn Can, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.